Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wyniki projektu

1. Działanie 1
Remont i wyposażenie sali w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie pod działalność Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych.
01-04. 2010 roku.
Ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, III piętro, sala 308
Działanie realizowane przez Powiat Krośnieński.

2. Działanie 2
Konferencja dla przedsiębiorców z Polski i Słowacji pn.:
Współpraca transgraniczna kluczem do sukcesu,
Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych,
Krosno, dnia 30.06.2010r.
Liczba uczestników: 80 osób.
Działanie realizowane przez Powiat Krośnieński i Euroregion Karpacki Słowacja Północ.

3. Działanie 3
Stworzenie strony internetowej projektu:
www.cwit.powiatkrosno.eu
z bazą firm polskich i słowackich.
Liczba firm w bazie: 20.
03-09.2010r.
Działanie realizowane przez Powiat Krośnieński i Euroregion Karpacki Słowacja Północ.

4. Działanie 4
1) Szkolenie: Kurs języka słowackiego na poziomie podstawowym.
CWIT, Krosno, 08.07 – 27.09.2010r.
Liczba przeszkolonych osób: 15.
Działanie realizowane przez Powiat Krośnieński.

2) Szkolenie: Słowacki Kodeks Handlowy.
CWIT, Krosno, 16.08.2010r.
Liczba przeszkolonych osób: 15.
Działanie realizowane przez Powiat Krośnieński.

3) Szkolenie: Z zakresu zakładania firmy na Słowacji.
CWIT, Krosno, 23.09.2010r.
Liczba przeszkolonych osób: 15.
Działanie realizowane przez Powiat Krośnieński.

5. Działanie 5
Wydanie informatora o podmiotach gospodarczych z terenu Powiatu Krośnieńskiego i Okresu Presov.
Krosno, 08-09.2010r.
Działanie realizowane przez Powiat Krośnieński i Euroregion Karpacki Słowacja Północ.