Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

O projekcie

Drukuj PDF

Projekt pn.: ?Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych? współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa ? za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska ? Republika Słowacka 2007 ? 2013.

Na obszarze pogranicza polsko-słowackiego trudna jest sytuacja na rynku pracy. W obu krajach stopa bezrobocia w obszarach przygranicznych przekracza średnie dla krajów. Ze względu na sytuację gospodarczą w naszym regionie tzn. rosnące bezrobocie, grupowe zwolnienia z dużych lokalnych zakładów pracy istnieje potrzeba podjęcia działań mających na celu jego aktywizację gospodarczą. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenie jakości zasobów ludzkich stanowi podstawę dalszego rozwoju regionu. Działania umożliwiające poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy koncentrują się na kluczowych dla regionu obszarach problemowych, takich jak konieczność tworzenia nowych miejsc pracy dla osób zwalnianych w związku z restrukturyzacją przemysłu. Kluczową rolę odegra tu sektor MŚP jako kreator nowych miejsc pracy. Także inne osoby pozbawione pracy dzięki systemowi szkoleń z zakresu zakładania firmy na Słowacji, znajomości Słowackiego Kodeksu Handlowego oraz przeszkoleniu z j. słowackiego będą miały możliwość uzyskania satysfakcjonującego miejsca pracy. Duże znaczenie będzie miała również możliwość nawiązania kontaktów handlowych między osobami prowadzącymi działalności w Polsce i na Słowacji. W wyniku realizacji projektu powstanie Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych, które ma być rozrusznikiem regionu, zwłaszcza w zakresie rozwijania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Słowacją.

Partnerem Powiatu Krośnieńskiego współrealizującego niniejsze przedsięwzięcie  jest Karpatský Euroregión Slovensko-Sever.

Grupę docelową projektu stanowią: MŚP, w tym z branży turystycznej oraz osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo bądź zagrożone utratą pracy.

Realizacja działań podejmowanych w ramach projektu zakłada dotarcie do grup docelowych z obydwu krajów, co sprzyjać będzie nawiązaniu nowych kontaktów handlowych i gospodarczych na pograniczu polsko-słowackim.

A pojawienie się możliwości współpracy czy zatrudnienia wymaga zdobycia nowych kwalifikacji, w tym językowych, czy z zakresu prowadzenia działalności na rynku polskim i słowackim.

Całkowita wartość projektu: 35 091,10 EUR

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 29 827,43 EUR