Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Cele i zadania

Drukuj PDF

Głównym celem Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez wsparcie transgranicznej przedsiębiorczości, w tym z branży turystycznej na pograniczu polsko - słowackim w powiecie krośnieńskim i okresie Presov.

Bezpośrednie cele projektu to:

  • zachęcanie do podjęcia działalności gospodarczej po obu stronach granicy,
  • aktywizacja gospodarcza pogranicza polsko-słowackiego,
  • zwiększenie szans na zatrudnienie czy podjęcie działalności gospodarczej na Słowacji,
  • zwiększenia atrakcyjności gospodarczej pogranicza.


CWIT ma za zadanie wspieranie działalności gospodarczej pogranicza polsko ? słowackiego poprzez działalność informacyjną, doradczą i pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej.

Centrum wyposażone zostanie w informator, w którym znajdą się informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na Słowacji oraz informacje o podmiotach gospodarczych z terenu pogranicza polsko ?  słowackiego.