Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Polsko – słowackie spotkanie – szansą na nowe inwestycje

Drukuj PDF
W dniu 23 sierpnia 2013. w Preszowie na Słowacji odbyło się ważne spotkanie transgraniczne, w którym uczestniczyli Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego i Peter Chudik Predseda Kraju Preszowskiego. W spotkaniu udział wzięli także: Jan Juszczak Starosta Krośnieński, Katarzyna Stachowicz Kierownik Oddziału Współpracy Międzynarodowej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Vladimir Kozák Dyrektor ds. Zarządzania i Utrzymania Dróg PSK.

Marszałkowie podsumowali dotychczasową współpracę Województwa Podkarpackiegoi Kraju Preszowskiego, z uwzględnieniem spraw z zakresu rozwoju regionalnego, turystyki, transportu i kultury.

Tematem spotkania był także stan przygotowania dokumentów programowych i celów strategicznych we wdrażanym Programie Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020.

Za najistotniejsze wyzwanie uznano doprowadzenie do realizacji polsko – słowackiego odcinka korytarza europejskiego Via Carpatia (S19), jak również alternatywnych dla niego połączeń drogowych zaplanowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej.

 

Starosta Krośnieński Jan Juszczak zgłosił inicjatywę przebudowy dróg: Jaśliska – Čertižné i Zręcin – Wietrzno – Dukla, niezwykle ważnych przygranicznych ciągów komunikacyjnych. Wyraził również nadzieję, iż dotychczasowa dobra współpraca Powiatu Krośnieńskiego ze słowackimi samorządami będzie kontynuowana, a kolejne przedsięwzięcia i inwestycje będą tego potwierdzeniem.