Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Konferencja inaugurująca projekt

Drukuj PDF
W dniu 20 września br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dukli odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Smaki pogranicza. Polsko – słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno – krajoznawczej", realizowany przez Powiat Krośnieński w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Świdniku.

W spotkaniu uczestniczyli starosta krośnieński Jan Juszczak, wicestarosta Andrzej Guzik, prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski" Stanisław Roman, stronę słowacką reprezentował prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Miron Mikita.

Konferencję oficjalnie otworzył starosta Jan Juszczak, witając przybyłych gości podkreślił, iż realizacja projektu posłuży zacieśnianiu współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy społecznościami polsko – słowackiego pogranicza.

Następnie koordynator projektu Jolanta Bondaronek omówiła najważniejsze założenia oraz działania jakie będą realizowane w ramach projektu.
 
Głównym punktem posiedzenia były prelekcje z zakresu turystyki kulinarnej oraz promocji produktów i potraw regionalnych pogranicza polsko – słowackiego, które wygłosili Stanisław Roman i Miron Mikita.
 
Konferencję zakończyła wspólna dyskusja poświęcona współpracy międzynarodowej na poziomie regionów w dziedzinie turystyki, kultury, tradycji kulinarnych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.

W ramach projektu zostaną wydane publikacje:
1. Jadło – przepisy kulinarne pogranicza Polsko-Słowackiego
2. Przewodnik kulinarno-krajoznawczy pogranicza Polsko-Słowackiego
3. Mapa szlaków kulinarnych pogranicza Polsko-Słowackiego
4. Plan marketingowy i promocyjny turystyki kulinarno-krajoznawczej.